Neon sparklers 40cm

Základní informace

Kód:VP40N
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

56,- Kč (47,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 8 Ks.

Neon sparklers 40cm


neonové prskavky(červená,žlutá,zelelná,modrá), délka 40cm, délka prskací hmoty 26cm, průměr prskací hmoty 3,7mm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ZCpYRhG8WOk

Podobná pyrotechnika

Prskavka ve tvaru čísla 1

Prskavka ve tvaru čísla 1

zlatá prskavka ve tvaru čísla 1

Skladem

416,- Kč

Turbo prskavky 40cm

Turbo prskavky 40cm

zlaté prskavky hoříci dvěmi směry(první efekt turbo a druhý normální)

Skladem

47,- Kč

Práskající prskavky 40cm

Práskající prskavky 40cm

práskající zlaté prskavky, délka 40cm, délka prskací hmoty 26cm, průměr prskací hmoty 3,7mm

Skladem

39,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.