Prskavky(mix tvarů)

Základní informace

Kód:VP12MIX
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 01.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

160,- Kč (133,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 10 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 1 920,- Kč

Prskavky(mix tvarů)


zlatá prskavka(mix čísel 0-9, srdce, hvězda)

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Neon sparklers 40cm

Neon sparklers 40cm

neonové prskavky(červená,žlutá,zelelná,modrá), délka 40cm, délka prskací hmoty 26cm, průměr prskací hmot...

Skladem

58,- Kč

Prskavka ve tvaru hvězdy

Prskavka ve tvaru hvězdy

zlatá prskavka ve tvaru hvězdy

Skladem

424,- Kč

Neon sparklers 28cm

Neon sparklers 28cm

neonové prskavky(červená,žlutá,zelelná,modrá), délka 28cm, délka prskací hmoty 17cm, průměr prskací hmot...

Dostupný od 20.07.2020

38,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.