Panda

Základní informace

Kód:C4925P
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 50 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

773,- Kč (639,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 4 638,- Kč

Panda


7 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/EKdyqHy36LE

Podobná pyrotechnika

Gas Man

Gas Man

7 různobarevných efektů

Skladem

773,- Kč

Viking

Viking

7 různobarevných efektů

Skladem

773,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.