Pekelné bouchací kuličky

Základní informace

Kód:BK1P
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

304,- Kč (252,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 2500 Ks.

Pekelné bouchací kuličky


barevné bouchací kuličky(průměr 9mm)

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/YeEH-FXBPrU

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Skladem

76,- Kč

Žabák

Žabák

práskající efekt(skákající), délka 20cm,

Skladem

990,- Kč

Včeličky

Včeličky

zlatá létající včela

Skladem

175,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.