Tazmánia

Základní informace

Kód:DP1T
Délka efektu: 7 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

216,- Kč (179,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 54 Ks.

Tazmánia

Tazmánia


rotující červeno-práskající efekt - přízemní efekt

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/VsjuSffepZ4

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Skladem

76,- Kč

Crazy Ball

Crazy Ball

práskající balónky 1g, průměr 23mm

Skladem

746,- Kč

Čmelák

Čmelák

zelená rotující stopa se zelenými blikajícími hvězdami

Skladem

47,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.