Pirát s knotem

Základní informace

Kód:K0203K
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

58,- Kč (48,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 100 Ks.

Pirát s knotem


síla výbuchu 119dB z 8m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/rcAGPPRhM-Y

Podobná pyrotechnika

Viper 1  (white)

Viper 1 (white)

síla výbuchu 120dB z 15m

Skladem

65,- Kč

Viper 1

Viper 1

síla výbuchu 120dB z 15m

Skladem

65,- Kč

Dumbum F3

Dumbum F3

síla výbuchu 120dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

75,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.