Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Pyro show rocket

Základní informace

Kód:RS9P14
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

362,- Kč (299,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 9 Ks.

Pyro show rocket


9 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

Dumbum rocket with scream

Dumbum rocket with scream

stříbrná stopa s titanovou detonací a práskajícími hvězdami(2g zábleskové slože)

Skladem

219,- Kč

Ohnivý Déšť

Ohnivý Déšť

pískající stopa+barevné světlice

Skladem

54,- Kč

Scream rocket-mini

Scream rocket-mini

pískající stopa+stříbrné blikající hvězdy

Skladem

54,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.