Prskavka ve tvaru srdce

Základní informace

Kód:VP12TS
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 01.12.2020

416,- Kč (344,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 25 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 2 496,- Kč

Prskavka ve tvaru srdce


zlatá prskavka ve tvaru srdce

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Neon sparklers 40cm

Neon sparklers 40cm

neonové prskavky(červená,žlutá,zelelná,modrá), délka 40cm, délka prskací hmoty 26cm, průměr prskací hmot...

Dostupný od SKLADEM

56,- Kč

Prskavky(mix tvarů)

Prskavky(mix tvarů)

zlatá prskavka(mix čísel 0-9, srdce, hvězda)

Dostupný od 01.12.2020

163,- Kč

Neon sparklers 28cm

Neon sparklers 28cm

neonové prskavky(růžová,žlutá,zelelná,modrá), délka 28cm, délka prskací hmoty 17cm, průměr prskací hmoty...

Dostupný od 07.09.2020

37,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.