Prskavky 16 cm

Základní informace

Kód:VP16A
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

95,- Kč (79,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 150 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 40 balení = 3 800,- Kč

Prskavky 16 cm


zlaté prskavky, délka 16cm, délka prskací hmoty 8,5cm, průměr prskací hmoty 2,5mm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/9MWzEKiRwoU

Podobná pyrotechnika

Prskavky 90 cm

Prskavky 90 cm

zlaté prskavky, délka 90cm, délka prskací hmoty 61cm, průměr prskací hmoty 4,8mm

Dostupný od 30.10.2019

35,- Kč

Prskavky 70 cm

Prskavky 70 cm

zlaté prskavky, délka 70cm, délka prskací hmoty 45cm, průměr prskací hmoty 4,5mm

Dostupný od 30.10.2019

30,- Kč

Prskavky 28cm

Prskavky 28cm

zlaté prskavky, délka 28cm, délka prskací hmoty 17cm, průměr prskací hmoty 3mm

Skladem

254,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.