RDG1 - Oranžová

Základní informace

Kód:RDG1O
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

93,- Kč (77,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 4 650,- Kč

RDG1 - Oranžová


dýmovnice(tuba)-oranžová barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/EEuYFoltsBE

Podobná pyrotechnika

RDG2 - Červená

RDG2 - Červená

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran)-červená barva

Dostupný od SKLADEM

211,- Kč

RDG1 - Žlutá

RDG1 - Žlutá

dýmovnice(tuba)-žlutá barva

Dostupný od SKLADEM

93,- Kč

RDG2 - Bílá

RDG2 - Bílá

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran)-bílá barva

Dostupný od 21.09.2020

211,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.