RDG1 - Oranžová

Základní informace

Kód:RDG1O
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

122,- Kč (101,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

RDG1 - Oranžová


dýmovnice(tuba)-oranžová barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/EEuYFoltsBE

Podobná pyrotechnika

RDG1 - Červená

RDG1 - Červená

dýmovnice(tuba) červená barva

Skladem

122,- Kč

Čmoudík new colour

Čmoudík new colour

dýmovnice(tuba)-oranžová,fialová,bílá,černá

Skladem

118,- Kč

RDG1 - Bílá

RDG1 - Bílá

dýmovnice(tuba)-bílá barva

Skladem

122,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.