RDG1- žlutá

Základní informace

Kód:RDG1ZL-P
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

465,- Kč (385,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 25 balení = 11 625,- Kč

RDG1- žlutá


dýmovnice s pákovou roznětkou-žlutá barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Čmoudík new colour

Čmoudík new colour

dýmovnice(tuba)-oranžová,fialová,bílá,černá

Skladem

118,- Kč

Čmoudík

Čmoudík

dýmovnice(tuba)-modrá,červená,žlutá,zelená

Dostupný od 08.10.2019

118,- Kč

Červená turbo dýmovnice s trhací pojistkou

Červená turbo dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran) s trhací pojistkou-červená barva

Dostupný od 08.10.2019

461,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.