Nad Tatrou sa blýska

Základní informace

Kód:R6520BK/2
Průměr:10 mm
Počet ran:20 ran
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 28.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

142,- Kč (118,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 25 balení = 3 550,- Kč

Nad Tatrou sa blýska


10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 65cm délka

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Kouzelná Hůlka Harryho Fofra

Kouzelná Hůlka Harryho Fofra

10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 70cm délka

Dostupný od 25.08.2020

304,- Kč

Color balls 40 ran

Color balls 40 ran

40ran barevné světlice, 70cm délka

Dostupný od 01.09.2020

84,- Kč

Římská svíce 20 ran

Římská svíce 20 ran

20ran barevné světlice, 60cm délka

Skladem

232,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.