Shell 100mm blood red+silver strobe

Základní informace

Kód:S4L/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 070,- Kč (885,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 9 630,- Kč

Shell 100mm blood red+silver strobe


blood red+silver strobe

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/rP_TW7-aYuA

Podobná pyrotechnika

Shell 100mm flower crown with red glitter pistil

Shell 100mm flower crown with red glitter pistil

flower crown with red glitter pistil

Skladem

1 121,- Kč

Shell 100mm red three swords man

Shell 100mm red three swords man

red three swords man

Skladem

1 164,- Kč

Shell 100mm special strobe red

Shell 100mm special strobe red

special strobe red

Skladem

1 092,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.