Shell 100mm golden ti wilow

Základní informace

Kód:S4NA/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 131,- Kč (935,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 10 179,- Kč

Shell 100mm golden ti wilow


golden Ti-willow

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/6g1IZcQ4Lmk

Podobná pyrotechnika

Shell 100mm half red/green crossette

Shell 100mm half red/green crossette

half red/green crossette

Skladem

1 141,- Kč

Shell 100mm orange wave to green

Shell 100mm orange wave to green

orange wave to green

Skladem

1 055,- Kč

Shell 100mm red peony to brocade

Shell 100mm red peony to brocade

red peony to brocade

Skladem

1 118,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.