Shell 125mm silver glittering red coco crossette

Základní informace

Kód:S5E/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

511,- Kč (423,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 16 balení = 8 176,- Kč

Shell 125mm silver glittering red coco crossette


silver glittering red coco crossette

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ATkzdf75hL

Podobná pyrotechnika

Shell 125mm crackling nishiki kamuro

Shell 125mm crackling nishiki kamuro

crackling nishiki kamuro

Skladem

486,- Kč

Shell 125mm crackling crosette

Shell 125mm crackling crosette

crackling crossette

Skladem

508,- Kč

Shell 125mm blue pistil silver ring to brocade crown with ring chry...

Shell 125mm blue pistil silver ring to brocade crown with ring chry...

blue pistil silver ring to brocade crown with ring chrysanthemum pistil

Skladem

508,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.