Signature range single shot F2

Základní informace

Kód:SS30SIGF2
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

164,- Kč (136,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Signature range single shot F2


4 různobarevné efekty

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/j_Ew2Kf6JzE

Podobná pyrotechnika

Dumbum single shot 20mm

Dumbum single shot 20mm

stříbrný výmet+červená stopa a titanová detonace

Skladem

171,- Kč

Scream single shot

Scream single shot

pískající stopa

Skladem

228,- Kč

No Sound single shot

No Sound single shot

4 různobarevné efekty-bez hluku

Skladem

182,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.