Stroboskop malý

Základní informace

Kód:S12S
Délka efektu: 12 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

131,- Kč (109,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 64 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 24 balení = 3 144,- Kč

Stroboskop malý


malý bílý stroboskop

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/bBFDEnZspvc

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Dostupný od 10.10.2019

76,- Kč

Rozpustilé fontánky

Rozpustilé fontánky

barevná fontána s práskajícími hvězdami

Skladem

494,- Kč

Rotáček

Rotáček

rotující červeno/zeleno/žlutý efekt-přízemní efekt

Skladem

204,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.