Stroboskop malý

Základní informace

Kód:S12S
Délka efektu: 12 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

131,- Kč (109,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 64 Ks.

Stroboskop malý

Stroboskop malý


malý bílý stroboskop

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/bBFDEnZspvc

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Skladem

76,- Kč

Vampír

Vampír

stříbrná rotující stopa s práskajícími hvězdami

Skladem

47,- Kč

Crazy Ball

Crazy Ball

práskající balónky 1g, průměr 23mm

Skladem

746,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.