T2

Základní informace

Kód:RS7T14
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

291,- Kč (241,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 7 Ks.

T2


7 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/O2EdzFBog0s

Podobná pyrotechnika

Rocket Land

Rocket Land

33 různobarevných efektů

Skladem

1 500,- Kč

Troll

Troll

9 různobarevných efektů

Skladem

361,- Kč

No Sound rocket

No Sound rocket

6 různobarevných efektů-bez hluku

Skladem

272,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.