Troll

Základní informace

Kód:RS9T14
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

361,- Kč (299,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 9 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 7 220,- Kč

Troll


9 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/hl-Cv0TYcqE

Podobná pyrotechnika

Padáčková Raketa

Padáčková Raketa

padáčková raketa

Skladem

59,- Kč

Happy rocket

Happy rocket

4 různobarevné efekty

Skladem

93,- Kč

Scream rocket

Scream rocket

velká pískající raketa s explozí a práskajícími hvězdami

Dostupný od 14.12.2020

234,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.