Tank

Základní informace

Kód:DP1TA
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

42,- Kč (35,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 60 balení = 2 520,- Kč

Tank


jezdící+pískající tank(fontána+práskající salva z děla)

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/y9oAn0a6k3E

Podobná pyrotechnika

Baby shark

Baby shark

baby shark s fontánou, karton obsahuje 3 ruzně barevné žraloky(zelený,žlutý,fialový)

Skladem

36,- Kč

Crazy Ball

Crazy Ball

práskající balónky 1g, průměr 23mm

Skladem

701,- Kč

Rotáček

Rotáček

rotující červeno/zeleno/žlutý efekt-přízemní efekt

Skladem

194,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.