Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Vulkán 100 g

Základní informace

Kód:F100C
Výška efektu:4 m
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

191,- Kč (158,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Vulkán 100 g


barevné hvězdy, 3m výška efektu,

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

No Sound vulkán 500g

No Sound vulkán 500g

bílo/zlatá kytice se zeleno/bílými perlami, 5m výška efektu,

Skladem

388,- Kč

Vulkán 1000 g

Vulkán 1000 g

stříbrné hvězdy, 6m výška efektu,

Skladem

327,- Kč

Vulkán 1000 g

Vulkán 1000 g

barevné hvězdy, 6m výška efektu,

Skladem

327,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.