Vulkán 100 g

Základní informace

Kód:F100C
Výška efektu:4 m
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 15.09.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

197,- Kč (163,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 3 940,- Kč

Vulkán 100 g


barevné hvězdy, 4m výška efektu,

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/oUdAWUMx80k

Podobná pyrotechnika

Vulkán 1500 g

Vulkán 1500 g

stříbrné hvězdy, 7m výška efektu,

Skladem

417,- Kč

No Sound vulkán 500g

No Sound vulkán 500g

bílo/zlatá kytice se zeleno/bílými perlami, 5m výška efektu,

Skladem

396,- Kč

Vulkán 1000 g

Vulkán 1000 g

stříbrné hvězdy, 6m výška efektu,

Dostupný od 15.09.2020

344,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.