Vulkán 1000 g

Základní informace

Kód:F1000SC
Výška efektu:6 m
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

326,- Kč (270,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 15 balení = 4 890,- Kč

Vulkán 1000 g


stříbrné práskající hvězdy, 6m výška efektu

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/_24ROVtNU7k

Podobná pyrotechnika

Vulkán  250 g

Vulkán 250 g

stříbrné práskající hvězdy, 4m výška efektu,

Dostupný od SKLADEM

165,- Kč

Vulkán 1500 g

Vulkán 1500 g

stříbrné hvězdy, 7m výška efektu,

Dostupný od SKLADEM

401,- Kč

No Sound vulkán 500g

No Sound vulkán 500g

bílo/zlatá kytice se zeleno/bílými perlami, 5m výška efektu,

Dostupný od SKLADEM

388,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.