War of worlds

Základní informace

Kód:C17825W/C
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 178
Délka efektu: 120 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

3 418,- Kč (2 825,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

War of worlds

War of worlds


18 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/QK0PifQbWgw

Podobná pyrotechnika

Dumbum compound 98sh

Dumbum compound 98sh

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

1 482,- Kč

Dumbum compound 98sh (fan)

Dumbum compound 98sh (fan)

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

1 875,- Kč

Fireworks show 300

Fireworks show 300

30 různobarevných efektů

Dostupný od 21.10.2020

4 474,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.