Fireworks show 400

Základní informace

Kód:C40025F/C
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 400
Délka efektu: 300 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

6 379,- Kč (5 272,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 400


40 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/JhEywgGUZI4

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 200/25mm

Fireworks show 200/25mm

20 různobarevných efektů

Dostupný od 15.05.2020

3 251,- Kč

War of worlds

War of worlds

18 různobarevných efektů

Skladem

3 499,- Kč

Signature range 98ran

Signature range 98ran

14 různobarevných efektů

Skladem

2 043,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.