Big Brother F2

Základní informace

Kód:C1003B/C14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 100
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 525,- Kč (2 087,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Big Brother F2


20 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/oW-uCF63D8o

Podobná pyrotechnika

New future

New future

14 různobarevných efektů

Skladem

2 129,- Kč

No sound Fireworks

No sound Fireworks

5 různobarevných efektů - bez hluku

Skladem

2 568,- Kč

Royal F2

Royal F2

10 různobarevných efektů

Skladem

1 210,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.