Signature range 50/F2

Základní informace

Kód:C503SIG/C14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 50
Délka efektu: 50 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 421,- Kč (1 175,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Signature range 50/F2


10 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/7Dj-gDGr5YE

Podobná pyrotechnika

Royal F2

Royal F2

10 různobarevných efektů

Skladem

1 210,- Kč

No sound Fireworks

No sound Fireworks

5 různobarevných efektů - bez hluku

Skladem

2 568,- Kč

Meteor new age

Meteor new age

10 různobarevných efektů

Dostupný od 02.11.2020

1 210,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.