Brocade War 50

Základní informace

Kód:C503BW/C14
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 2.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 210,- Kč (1 000,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


zlatá blikajiící vrba

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/XmDH1w3mT98

Podobná pyrotechnika

New future

New future

14 různobarevných efektů

Skladem

2 129,- Kč

No sound Fireworks

No sound Fireworks

5 různobarevných efektů - bez hluku

Skladem

2 568,- Kč

Royal F2

Royal F2

10 různobarevných efektů

Skladem

1 210,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.