Explosive ball 15

Základní informace

Kód:EB15
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

67,- Kč (56,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 3 Ks.

Explosive ball 15


práskající balónky 15g, průměr 38mm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/bBdwg4rxEpU

Podobná pyrotechnika

Kalašnikov 20 ran

Kalašnikov 20 ran

tuba s 20ks petard- imitace střelby

Skladem

151,- Kč

Explosive ball 9

Explosive ball 9

práskající balónky 15g(dvojitý efekt), průměr 42mm

Dostupný od 14.12.2020

76,- Kč

Bouchající Kobereček 1000 ran

Bouchající Kobereček 1000 ran

1000ran,délka 310cm,bouchající koberec ze středních petard

Skladem

175,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.