Fireworks show 100

Základní informace

Kód:C10030XF/C14
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 2.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 979,- Kč (2 462,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


20 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/2G3LNweE22E

Podobná pyrotechnika

Royal F2

Royal F2

10 různobarevných efektů

Skladem

1 210,- Kč

Signature range 50/F2

Signature range 50/F2

10 různobarevných efektů

Skladem

1 421,- Kč

Meteor new age

Meteor new age

10 různobarevných efektů

Dostupný od 2.11.2020

1 210,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.