Čmelák

Základní informace

Kód:LM2C
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

47,- Kč (39,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 60 balení = 2 820,- Kč

Čmelák


zelená rotující stopa se zelenými blikajícími hvězdami

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/gJtilUEOlwc

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Skladem

76,- Kč

Bouchací kuličky

Bouchací kuličky

barevné bouchací kuličky(průměr 9mm)

Skladem

211,- Kč

Velký Rotáček

Velký Rotáček

velký rotující červeno/zeleno/žlutý efekt-přízemní efekt

Skladem

225,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.