Ohnivý motýl

Základní informace

Kód:LM1O
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 01.04.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

22,- Kč (19,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 10 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 120 balení = 2 640,- Kč

Ohnivý motýl


stříbrná rotující stopa

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/8lMCaIvLxJw

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Skladem

76,- Kč

Rozpustilé fontánky

Rozpustilé fontánky

barevná fontána s práskajícími hvězdami

Skladem

494,- Kč

Rotáček

Rotáček

rotující červeno/zeleno/žlutý efekt-přízemní efekt

Skladem

204,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.