Obří motýl

Základní informace

Kód:LM4O
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

76,- Kč (63,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Obří motýl


červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/TB9Bvbwgc_M

Podobná pyrotechnika

Bouchací kuličky

Bouchací kuličky

barevné bouchací kuličky(průměr 9mm)

Skladem

211,- Kč

Turbo čmelík

Turbo čmelík

stříbrná rotující stopa +červené perly s bílým blikajícím středem

Skladem

65,- Kč

Velký Rotáček

Velký Rotáček

velký rotující červeno/zeleno/žlutý efekt-přízemní efekt

Skladem

225,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.