Obří motýl

Základní informace

Kód:LM4O
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

75,- Kč (62,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Obří motýl


červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/TB9Bvbwgc_M

Podobná pyrotechnika

Scream UFO

Scream UFO

pískající létající talíř se zeleným světlem

Skladem

60,- Kč

Čmelák

Čmelák

zelená rotující stopa se zelenými blikajícími hvězdami

Skladem

45,- Kč

Medusa

Medusa

létající/pulzující barevný efekt s brokátovou korunou(1ks) , létající/pulzující barevný efekt s práskajíc...

Skladem

141,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.