Obří motýl

Základní informace

Kód:LM4O
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

76,- Kč (63,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 36 balení = 2 736,- Kč

Obří motýl


červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/TB9Bvbwgc_M

Podobná pyrotechnika

Rozpustilé fontánky

Rozpustilé fontánky

barevná fontána s práskajícími hvězdami

Skladem

494,- Kč

Rotáček

Rotáček

rotující červeno/zeleno/žlutý efekt-přízemní efekt

Skladem

204,- Kč

Pekelné bouchací kuličky

Pekelné bouchací kuličky

barevné bouchací kuličky(průměr 9mm)

Skladem

304,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.