Elektrický palník 200cm

Základní informace

Kód:EP2M
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

774,- Kč (640,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 50 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 15 480,- Kč

Elektrický palník 200cm


elektrický palník, délka 200cm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Elektrický palník 30 cm

Elektrický palník 30 cm

elektrický palník, délka 30cm

Skladem

1 045,- Kč

Elektrický palník 500cm

Elektrický palník 500cm

elektrický palník, délka 500cm

Skladem

813,- Kč

Elektrický palník 300cm

Elektrický palník 300cm

elektrický palník, délka 300cm

Skladem

588,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.