Elektrický palník 500cm

Základní informace

Kód:EP5M
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

813,- Kč (672,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 25 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 16 260,- Kč

Elektrický palník 500cm


elektrický palník, délka 500cm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Elektrický palník 200cm

Elektrický palník 200cm

elektrický palník, délka 200cm

Dostupný od 25.05.2020

774,- Kč

Elektrický palník 1 m

Elektrický palník 1 m

elektrický palník, délka 100cm

Skladem

658,- Kč

Elektrický palník 30 cm

Elektrický palník 30 cm

elektrický palník, délka 30cm

Dostupný od 25.05.2020

1 045,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.