Elektrický palník 300cm

Základní informace

Kód:EP3M
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 17.10.2019
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

588,- Kč (486,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 25 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 11 760,- Kč

Elektrický palník 300cm


elektrický palník, délka 300cm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Elektrický palník 30 cm

Elektrický palník 30 cm

elektrický palník, délka 30cm

Dostupný od 17.10.2019

1 045,- Kč

Elektrický palník 500cm

Elektrický palník 500cm

elektrický palník, délka 500cm

Dostupný od 17.10.2019

813,- Kč

Elektrický palník 200cm

Elektrický palník 200cm

elektrický palník, délka 200cm

Dostupný od 17.10.2019

774,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.