Elektrický palník 300cm

Základní informace

Kód:EP3M
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

594,- Kč (491,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 25 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 11 880,- Kč

Elektrický palník 300cm


elektrický palník, délka 300cm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/A5ELRqkTr6o

Podobná pyrotechnika

Elektrický palník 1 m

Elektrický palník 1 m

elektrický palník, délka 100cm

Skladem

595,- Kč

Červený plastový konektor - samice

Červený plastový konektor - samice

červený plastový konektor- samice, slouží pro sériové propojení výrobků

Skladem

106,- Kč

Elektrický palník 30 cm

Elektrický palník 30 cm

elektrický palník, délka 30cm

Skladem

1 109,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.