Royal F2

Základní informace

Kód:C503RO/C14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 50
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 310,- Kč (1 083,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Royal F2


10 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/s2r3bCUavGY

Podobná pyrotechnika

Signature range 50/F2

Signature range 50/F2

10 různobarevných efektů

Skladem

1 424,- Kč

Meteor new age

Meteor new age

10 různobarevných efektů

Dostupný od 25.08.2020

1 310,- Kč

Fireworks show 50

Fireworks show 50

10 různobarevných efektů

Skladem

1 310,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.