Fireworks show 256- I+V+W+FAN

Základní informace

Kód:C2563XMF/C
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 256
Délka efektu: 200 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

7 564,- Kč (6 252,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 256- I+V+W+FAN

Fireworks show 256- I+V+W+FAN


32 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/wG3duM0vRv0

Podobná pyrotechnika

Dumbum 200ran

Dumbum 200ran

stříbrné miny s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

4 763,- Kč

Pyrotechnology 2020 128sh

Pyrotechnology 2020 128sh

16 různobarevných efektů

Skladem

3 869,- Kč

Signature range 100ran

Signature range 100ran

10 různobarevných efektu, vyrobeno ručně

Skladem

2 780,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.