Kulovky v moždíři 50 mm

Základní informace

Kód:SS50K
Průměr moždíře:50 mm
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

464,- Kč (384,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 4 176,- Kč

Kulovky v moždíři 50 mm


4 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/xx8Q0m_8N5w

Podobná pyrotechnika

XXL Thunder

XXL Thunder

4 různobarevné efekty

Dostupný od 08.10.2019

182,- Kč

Signature range Single shot

Signature range Single shot

4 různobarevné efekty

Skladem

206,- Kč

Dumbum - single shot

Dumbum - single shot

stříbrný výmet+červená stopa a titanová detonace

Skladem

156,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.