Mix římských svící 20 ran

Základní informace

Kód:R7020M
Průměr:10 mm
Počet ran:20 ran
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

307,- Kč (254,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Mix římských svící 20 ran


mix 20ran řím. svící (po 3ks-R7020K,R6020B,R6520BK,R7020BK), délka 70cm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Římská svíce 20 ran

Římská svíce 20 ran

20ran barevné světlice, 60cm délka

Skladem

232,- Kč

Minomet 100 ran

Minomet 100 ran

římská svíce 91ran, 4 různobarevné efekty

Skladem

82,- Kč

Praskající komety

Praskající komety

20ran práskající komety, 70cm délka

Skladem

304,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.