Římská svíce 20 ran

Základní informace

Kód:R6020B
Průměr:10 mm
Počet ran:20 ran
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

232,- Kč (192,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 10 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 15 balení = 3 480,- Kč

Římská svíce 20 ran


20ran barevné světlice, 60cm délka

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/K9laUlnzKQg

Podobná pyrotechnika

Praskající komety

Praskající komety

20ran práskající komety, 70cm délka

Skladem

304,- Kč

Nad Tatrou sa blýska

Nad Tatrou sa blýska

10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 65cm délka

Dostupný od 01.08.2020

142,- Kč

Praskající komety

Praskající komety

20ran práskající komety, 54cm délka

Skladem

266,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.