Vampír

Základní informace

Kód:LM2V
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

45,- Kč (38,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 60 balení = 2 700,- Kč

Vampír


stříbrná rotující stopa s práskajícími hvězdami

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/w78h3T5N8Ug

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Dostupný od SKLADEM

75,- Kč

Píšťalka

Píšťalka

pískající trubička

Dostupný od SKLADEM

670,- Kč

Rozpustilé fontánky

Rozpustilé fontánky

barevná fontána s práskajícími hvězdami

Dostupný od SKLADEM

435,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.