Whistling Airplane

Základní informace

Kód:LM5W
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

101,- Kč (84,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 48 balení = 4 848,- Kč

Whistling Airplane


pískající letadlo s červeným světlem a práskajícími hvězdami(2ks)+pískající letadlo s zeleným světlem a práskajícími+blikajícími hvězdami(2ks)

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/1SeA3xkDNNQ

Podobná pyrotechnika

Obří motýl

Obří motýl

červená stopa s červenou vlnou a práskajícím středem

Skladem

75,- Kč

Vampír

Vampír

stříbrná rotující stopa s práskajícími hvězdami

Skladem

45,- Kč

Ohnivý motýl

Ohnivý motýl

stříbrná rotující stopa

Skladem

20,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.