Padáčková Raketa

Základní informace

Kód:RS6P
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

58,- Kč (48,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Padáčková Raketa


padáčková raketa

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Ohnivý Déšť

Ohnivý Déšť

pískající stopa+barevné světlice

Skladem

55,- Kč

Troll

Troll

9 různobarevných efektů

Skladem

370,- Kč

Dumbum rakety

Dumbum rakety

stříbrná stopa s titanovou detonací a práskajícími hvězdami(5g zábleskové slože)

Skladem

242,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.