Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Padáčková Raketa

Základní informace

Kód:RS6P
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

59,- Kč (49,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Padáčková Raketa


padáčková raketa

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

Rocket Land

Rocket Land

33 různobarevných efektů

Skladem

1 500,- Kč

Devil rocket

Devil rocket

7 různobarevných efektů

Dostupný od 11.1.2021

217,- Kč

No Sound rocket

No Sound rocket

6 různobarevných efektů-bez hluku

Skladem

272,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.