Stroboskop

Základní informace

Kód:S90S
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

117,- Kč (97,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Stroboskop

Stroboskop


bílý stroboskop

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/jVbvLVvpjpY

Podobná pyrotechnika

Červený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

Červený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

silné červené blikající světlo+bílá dýmovnice

Skladem

123,- Kč

Stroboskop bílý 60sec

Stroboskop bílý 60sec

bílý stroboskop

Skladem

111,- Kč

Zelený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

Zelený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

silné zelené blikající světlo+bílá dýmovnice

Skladem

123,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.