Stroboskop malý

Základní informace

Kód:S12S(1)
Délka efektu: 12 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 21.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

122,- Kč (101,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 64 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 24 balení = 2 928,- Kč

Stroboskop malý


malý bílý stroboskop

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/tWF93GsLZuc

Podobná pyrotechnika

Píšťalka

Píšťalka

pískající trubička

Skladem

670,- Kč

Stroboskop malý

Stroboskop malý

malý bílý stroboskop

Skladem

122,- Kč

Meteorit

Meteorit

práskající barevné granule

Skladem

458,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.