Tiger Rocket

Základní informace

Kód:RS18T
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 17.10.2019
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

975,- Kč (806,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 18 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 9 750,- Kč

Tiger Rocket


18 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/aRTOivdBLSU

Podobná pyrotechnika

Happy New Year

Happy New Year

11 různobarevných efektů

Skladem

642,- Kč

Devil rocket

Devil rocket

7 různobarevných efektů

Skladem

206,- Kč

Rocket Land

Rocket Land

33 různobarevných efektů

Dostupný od 15.11.2019

1 535,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.