Zoombie invasion

Základní informace

Kód:RS21Z
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

680,- Kč (562,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 21 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 5 balení = 3 400,- Kč

Zoombie invasion


21 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/44JE0VpjR2Y

Podobná pyrotechnika

Brocade war rocket

Brocade war rocket

170cm výška, chromové rakety najvyšší kvality, 2 různobarevné efekty

Skladem

781,- Kč

XXXL Rocket

XXXL Rocket

170cm výška, chromové rakety najvyšší kvality, 3 různobarevné efekty

Skladem

1 174,- Kč

Signature range rocket 100

Signature range rocket 100

5 různobarevné efekty

Skladem

767,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.