Zlaté Vánoční Prskavky 28 cm

Základní informace

Kód:VP28E
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

280,- Kč (232,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 200 Ks.

Zlaté Vánoční Prskavky 28 cm


zlaté prskavky, délka 28cm, délka prskací hmoty 20,5cm, průměr prskací hmoty 3mm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/VfJupNCS8hA

Podobná pyrotechnika

Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive)

Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive)

zlaté prskavky, délka 40cm, délka prskací hmoty 32,5cm, průměr prskací hmoty 3,7mm

Dostupný od 25.08.2020

294,- Kč

Zlaté Vánoční Prskavky 70 cm (exclusive)

Zlaté Vánoční Prskavky 70 cm (exclusive)

zlaté prskavky, délka 70cm, délka prskací hmoty 55cm, průměr prskací hmoty 4,5mm

Skladem

56,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.