Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive)

Základní informace

Kód:VP40E
Délka efektu: 110 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 25.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

294,- Kč (243,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 100 Ks.

Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive)

Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive)


zlaté prskavky, délka 40cm, délka prskací hmoty 32,5cm, průměr prskací hmoty 3,7mm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/FblgD83sa44

Podobná pyrotechnika

Zlaté Vánoční Prskavky 28 cm

Zlaté Vánoční Prskavky 28 cm

zlaté prskavky, délka 28cm, délka prskací hmoty 20,5cm, průměr prskací hmoty 3mm

Skladem

280,- Kč

Zlaté Vánoční Prskavky 70 cm (exclusive)

Zlaté Vánoční Prskavky 70 cm (exclusive)

zlaté prskavky, délka 70cm, délka prskací hmoty 55cm, průměr prskací hmoty 4,5mm

Skladem

56,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.