Zlaté Vánoční Prskavky 70 cm (exclusive)

Základní informace

Kód:VP70E
Délka efektu: 210 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

56,- Kč (47,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 8 Ks.

Zlaté Vánoční Prskavky 70 cm (exclusive)


zlaté prskavky, délka 70cm, délka prskací hmoty 55cm, průměr prskací hmoty 4,5mm

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/TErPPa5ekug

Podobná pyrotechnika

Zlaté Vánoční Prskavky 28 cm

Zlaté Vánoční Prskavky 28 cm

zlaté prskavky, délka 28cm, délka prskací hmoty 20,5cm, průměr prskací hmoty 3mm

Skladem

280,- Kč

Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive)

Zlaté Vánoční Prskavky 40 cm (exclusive)

zlaté prskavky, délka 40cm, délka prskací hmoty 32,5cm, průměr prskací hmoty 3,7mm

Dostupný od 25.08.2020

294,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.